Cbo richtlijn overgewicht

Heideheuvel Jeugdjournaal

Is dit niet aan de orde, dan biedt de huisarts een halfjaarlijks contact aan. Het nuchter glucose daalde ook bij mensen zonder diabetes. Childhood predictors of adult type 2 diabetes at 9- and year follow-ups. Gedragstherapie had in combinatie met dieet en bewegen een toegevoegde waarde op de mate van het gewichtsverlies.

De standaard baseert zich op de multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen en sluit aan bij de NHG-Standaarden Cardiovasculair risicomanagement en Diabetes mellitus type 2.

Dieet bij diabetes type 2

  • Authors Authors and affiliations C. Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Geautoriseerd door:
  • Aanbevelingen Doen of Laten? Keep me logged in.
  • De definitie van overgewicht en obesitas bij kinderen is minder eenvoudig dan bij volwassenen door de groei en puberteitsontwikkeling. Sluit mededeling over cookies.
  • Hierbij komen ook vragen van patiënten volumes, ervaring van de chirurgen en criteria voor centers of excellence naar voren. Email · Hint Tip:
  • Deze richtlijn geeft professionals een leidraad voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van obesitas.

In contrast, the long-term effect of overweight in adolescence on morbidity and mortality is not known. Jun Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. In het programma Doen of Laten? An overview of national clinical guidelines for the management of childhood obesity in primary care.

Cbo richtlijn overgewicht
Rated 5/5 based on 36 review
blog afvallen 2018 303 | 304 | 305 | 306 | 307 afvallen door ziekte